suphan

bakermart

B3AC5380-5877-4F37-A971-9D4555296D9A.jpe

suphanbakermart

Workshop คลาสเรียนเน้นการปฏิบัติจริง ไม่มีประสบการณ์

ก็สามารถเรียนได้ เริ่มสอนตั้งแต่

-การเลือกใช้อุปกรณ์

-การเลือกใช้วัตถุดิบ 

-การชั่งตวง 

-การส่วนผสม

-การอบ

-การแต่งขนม

จนถึงการเลือกใช้แพ็คเกจและการบรรจุให้เหมาะสมกับขนม

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • @suphanbakermart
  • 065-649-6519
  • suphanbakermart@gmail.com