• พิมพ์อลูมิเนียม ทรงถ้วย
  • M-B00 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 cm. สูง 4 cm.
  • M-B01 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 cm. สูง 4.5 cm.
  • M-B02 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 cm. สูง 5.7 cm.
  • M-B03 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 cm. สูง 7 cm.
  • M-B04 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 cm. สูง 7.3 cm.

พิมพ์เทปล่อนทรงถ้วย 5 ขนาด (เลือกขนาดด้านใน)

เลือกเบอร์พิมพ์ถ้วย
    Subscribe for hot updates

    Follow us: